Fan doktorlari va professorlar

BIZNING FAN DOKTORLARI VA PROFЕSSORLAR

 

1.         Abdurazzakov  A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

2.         Abdumalikov  A.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

3.         Abduraxmanov K.P.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

4.         Abduraxmanov U.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

5.         Abdujamilov A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

6.         Abdullaev S.N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

7.         Abdullaev S.S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

8.         Abdullaev F.H. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

9.         Arushanov M.L. - geografiya fanlari doktori

10.       Ayzenshtat B.A.- geografiya fanlari doktori, professor

11.       Arifxanova M. - geografiya fanlari doktori, professor

12.       Aripov T.F. - kimyo fanlar doktori, professor

13.       Atakulov B.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

14.       Axmadjonov O.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

15.       Begjonov R.G. - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

16.       Boydedaev A. .- fizika - matematika fanlari nomzodi, professor

17.       Baxodirhonov M.K.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

18.       Bedilov M.R.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

19.       Bo'riboev I.B.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

20.       Bondarenko A. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

21.       Vohidov Sh.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

22.       Valiev U. V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

23.       Vlasov S.I.- fizika-matematika fanlari doktori, professor

24.       Veksler V.I. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

25.       Voskoboynikov  V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

26.       Gulyamov  U.G.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

27.       Gulyamov  K.G.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

28.       Garsman L.B. - geografiya fanlari doktori

29.       Gruza G.V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

30.       Gulyamov G.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

31.       Grinberg  A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

32.       Djuraev D.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

33.       Djordjo V.A. geologiya fanlari doktori, professor

34.       Jabiskiy V. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

35.       Еstifieev V.V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

36.       Zaynobidinov Z.S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

37.       Zaxidov  Z  - fizika - matematika fanlari doktori, professor     

38.       Zoxidov E.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

39.       Zubarev  A.L. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

40.       Zikrillaev N.F.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

41.       Ikramova X.Z. - tehnika fanlari doktori, professor

42.       Iliev X.M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

43.       Ismailov K.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

44.       Imamov  E.Z. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

45.       Islamov T.A - fizika - matematika fanlari doktori, professor     

46.       Irgaziev  B.F.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

47.       Ibragimov B.T.- kimyo fanlari doktori, professor

48.       Karimov  B.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

49.       Karimov Z.A  - fizika - matematika fanlari doktori, professor

50.       Kamilov T.S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

51.       Karageorgiy-Alkalaev P.M.- fizika- matematika fanlari doktori, professor,

52.       Karimov I.N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

53.       Karimov M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

54.       Karimov B.R. - falsafa fanlari doktori, professor

55.       Katulevskiy YU.A. - fizika -matematika fanlari doktori, professor 

56.       Qurbonov S. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

57.       Qaxxarov S - pedagogika fanlari doktori, professor

58.       Leyderman A.YU.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

59.       Lutpullaev S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

60.       Mamadalimov A.T.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

61.       Musaxanov M.M. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

62.       Matveev V.I. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

63.       Mallin R.X. - fizika-matematika fanlari nomzodi, professor

64.       Mamatkarimov O.O. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

65.       Mullajonov Z.- fizika - matematika fanlari doktori, professor   

66.       Mo'minov A.I.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

67.       Muminov F.A. - geografiya fanlari doktori, professor

68.       Muxtorov T.M.- geografiya fanlari doktori

69.       Magrupov M.A. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

70.       Mirzaev A. T. - fizika - matematika fanlari doktori, professor.

71.       Mirinoyatov M. M. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

72.       Muxametshin - fizika - matematika fanlari doktori, professor

73.       Nigmanov  T.S. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

74.       Nazirov E.N.- fizika - matematika fanlari nomzodi, professor

75.       Navotny   V.Sh. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

76.       Nuritdinov S.N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

77.       Normurodov M.T.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

78.       Oripov U.A.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

79.       Otajonov Sh.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

80.       Oksengedler  B.- fizika -matematika fanlari doktori, professor

81.       Olimov K.M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

82.       Oripov B.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

83.       Pazdzerskiy  V.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

84.       Pol Y.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

85.       Petrosyans M.A. - geografiya fanlari doktori, professor

86.       Pavlinov A.V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

87.       Rashidova S.Sh.- akademik, kimyo fanlari doktori, professor

88.       Rasulev O'.H.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

89.       Risqiev T.T.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

90.       Rasulova  M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

91.       Raximov N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

92.       Raximov  A.M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

93.       Rozenshteyn A - fizika - matematika fanlari doktori, professor

94.       Rubinova L. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

95.       Sokolov B.Y. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

96.       Sablikov A.V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

97.       Saidov CH.S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

98.       Sapaev D.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

99.       Sultanov N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

100.     Saidxonov N.SH. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

101.     Suvorov  Z.V. - fizika - matematika fanlari doktori, professor 

102.     Teshaboev A.T. - fizika - matematika fanlari nomzodi, professor

103.     Tursunmetov K.A.- fizika - matematika fanlari nomzodi, professor

104.     Tashxodjaev B - kimyo fanlar doktori , professor

105.     Turdiqulov E. - pedagogika fanlari doktori, professor

106.     Turaqulov Z.YA. - fizika - matematika fanlari doktori

107.     Tulanov V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

108.     Turaev E.YU.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

109.     Tolipov F.M. - fizika - matematika fanlari doktori

110.     Toshatov A.Q.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

111.     Usmanova  M.M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor 

112.     Umarov A.V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

113.     Urmanov N.A.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

114.     Usmonov T.I.- kimyo fanlari doktori, professor

115.     Umarov A.V. - tehnika fanlar doktori, professor

116.     Ferleger  V.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

117.     Flisiyan  Е.S.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

118.     Shamatov U - fizika - matematika fanlari doktori, professor

119.     Xabibullaev P.K.- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

120.     Xaydarov R.A. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

121.     Xaydarov R.A. - tehnika fanlari doktori, professor

122.     Chernov G.M. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

123.     Chudakov  V.M.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

124.     Shuppe G.N.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

125.     Egamberdiev B.E.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

126.     Yuldashev B.S. - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

127.     Yunusov M.S. - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor

128.     Yuldashbaev T.S. - fizika - matematika fanlari doktori, professor

129.     Yuldashev A.A - fizika - matematika fanlari doktori, professor

130.     Yafasov R.- fizika - matematika fanlari doktori, professor

131.     Yakubov A.N - fizika - matematika fanlari doktori, professor

132.     Qurbanov M.M. - fizika - matematika fanlari doktori