Fan arboblari

BIZNING FAN ARBOBLARI

 

1.      Abdurazzakov  Abdujjabor - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

2.      Abdullaev  Fatxulla  Xabibullaevich - fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

3.      Begjonov Rahim Bekjanovich - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

4.      Vahidov Shavkat Ahadovich- akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

5.      Veksler Vladimir Isakovich. akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

6.      Gulyamov  Ulug’ Gafurovich - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

7.      Gubin Viktor Ivanovich - akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan va tehnika arbobi.

 

 

8.      Gruza Georgiy Vadimovich -  akademik, fizika - matematika fanlari doktori, professor. Rossiya Federaciyasida hizmat ko'rsatgan meteorolog.

 

9.      Djordjio Viktor Antonovich Geografiya fanlari doktori, professor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi

 

10.    Mallin Rahmatulla Halmuratovich - fizika - matematika   fanlari nomzodi, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

11.  Rashidova Sayyora Sharafovna - akademik, kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi

 

12.    Xabibullaev Pulat Kirg’izboevich - akademik, fizika - matematika fanlari  doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi.

 

13.  Yunusov Mahamadjon Sabirovich - akademik, fizika - matematika fanlari  doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi.

 

14. Muhamedov G`ofurjon Isroilovich - kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi