Фотоника кафедраси

Фотоника кафедрасининг илмий фаолияти 

Илмий йўналишлар

1.Отажонов Шавкат-физика-математика фанлари доктори  (1992й), профессор (1994й.).

Илмий фаолият доираси: Суюқ  (юмшоқ) моддалардаги  релаксацион жараёнларнинг температурага боғлиқлик қонуниятларини хамда фазовий ўтишлар ва критик  холатларнинг хоссаларини спектроскопик  усуллар билан тадқиқ этиш.

 

2.Валиев Уйғун Вохидович-физика –математика фанлари доктори  (1993й.)

Илмий фаолият доираси:Нодир ер бирикмаларининг оптик, магнит ва магнитооптик хусусиятларини экспериментал ва назарий ўрганиш хамда кристаллик майдон назарияси усулларини қўллаш.

 

3. Эшчанов Баходир Худойберганович-физика-математика фанлари номзоди (2001й).

Илмий фаолият доираси: Суюқ  (юмшоқ) моддалардаги  релаксацион жараёнларнинг температурага боғлиқлик қонуниятларини хамда фазовий ўтишлар ва критик  холатларнинг хоссаларини спектроскопик  усуллар билан тадқиқ этиш.

 

4.Ахмаджонов Турғунали- физика-математика фанлари номзоди (1988й.).

Илмий фаолият доираси:Нуртолали оптик системалари  ишлаб чиқиш, каналли ва бир жинсли бўлмаган муҳитларда нурлар статистик хоссалалари ва ночизиқли динамикасини ўрганиш.

 

5.Вильданов Рамиль Рифгатович - физика-математика фанлари номзоди (1995й.).

Илмий фаолият доираси:Ўта кичик силжишларни қайд этувчи  лазерли тизим яратиш, фазаметрик гетеродин системаларни ишлаб чиқиш фотон-корреляцион услубларни ва системаларни тадқиқ этиш.

 

6.Рамазанов Асрор Хамраевич- физика-математика фанлари номзоди

Илмий фаолият доираси: Рақамли голографик ва акстик спектроскопия методалари орқали барча турдаги материалларнинг физик хусусиятини диагностик технологияси хамда электрон-спекл-интерферометр методи орқали машинасозлик буюмлари деформациясини кучланиши контакти.

 

7.Қосимов Абдугаппар Қаххарович- физика-математика фанлари номзоди

Илмий фаолият доираси:Лазер нури ўта қисқа импульслари атмосферада тарқалишида филаментация жараёнини ўрганиш

 

8.Эшонқулов Ғофуржон Бобоқулович-катта ўқитувчи

Илмий фаолият доираси: Ўта кичик силжишларни қайд этувчи  лазерли тизим яратиш, фазаметрик гетеродин системаларни ишлаб чиқиш фотон-корреляцион услубларни ва системаларни тадқиқ этиш.

 

9. Убайдуллаева Нафиса  ассистент

Илмий фаолият доираси:Ўта кучсиз ёруғлик майдонларининг фазавий характеристикаларини тадқиқ қилиш