Universitet tashkil etilgan dastlabki yillardayoq fizika fanini o`rganishga asos solingan bo`lib, fizika-matematika fakulteti tarkibida fizika, astronomiya, mexanika, geofizika yo`nalishlarida talabalarga ta`limi bo`yicha tahsil berish bilan bir qatorda fizikaning turli sohalarida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. O`rta Osiy Davlat universiteti rektorining 1959 yil 20 iyundagi 276-sonli buyrug`iga asosan fizika-matematika fakulteti ikkita alohida fakultetga ajralib, 1959 yildan boshlab, fizika fakulteti mustaqil faoliyat ko`rsata boshladi.

    Fizika fakultetida faoliyat ko`rsatgan taniqli olimlar akad. S.A. Azimov – yadro fizikasi va kosmik nurlar fizikasi; akad. U.O. Oripov – fizikaviy elektronika, prof. V.A. Djordjio – Atmosfera fizikasi, akad. P.K. Xabibullaev, dots. B.M. Nosenko - optika va spektroskopiya, prof. E.N. Nazirov - fizikani o`qitish uslubi va tarixi, akad. M.M. Musaxanov - nazariy fizika, prof. A.T.Teshaboev - yarimo`tkazgichlar fizikasi, akad. S.R. Rashidova - polimerlar fizikasi, prof. A.T. Mirzaev – kvant radiofizikasi, prof. S.N. Nuritdinov - Astronomiya va astrofizika sohalarida o`ziga xos ilmiy maktablarini yaratganlar.

    Talabalar o`quv, malakaviy amaliyotlarni va magistrlik dissertatsiyalari hamda bitiruv malakaviy ishlarini bajarishni yuqori saviyada tashkil qilish maqsadida ular muntazam ravishda O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Ion plazmali va lazerli yexnologoyalar instituti, Astronomiya instituti,  Yadro fizikasi instituti, “Fizika Quyosh” IIChB Fizika-texnika instituti, Polimerlar fizikasi va kimyosi instituti va Fanlar Akademiyasining boshqa tarmoq institutlari hamda “Foton”, “Fonon”, “Akademasbob” maxsus konstruktorlik byurosining zamonaviy moddiy-texnika bazalariga ega bo`lgan ilmiy laboratoriyalarga yuborilmoqdalar.

    Fizika fakulteti axborot resurs markazi 100000 dan ziyod adabiyotlar fondiga ega bo`lib, bugungi kun talablaridan kelib chiqib jihozlangan. 80 o`rinli o`quv zali va jurnallarning “Ochiq fondi” tashkil etilgan. Mustaqillik yillarida fakultet professor-o`qituvchilari tomonidan 400 dan ortiq o`quv adabiyotlari, 50 ga yaqin yangi laboratoriya ishlari yaratilib, o`quv jarayonida foydalanilyapti.